PONUDA SMART WATERING KONTROLERA

Preduslovi za instalaciju Smart Watering kontrolera i početak korišćenja Smart Watering aplikacije su da je na parceli već instaliran sistem za navodnjavanje i da su montirani elektroventili.

Cene iskazane u cenovniku se sastoje od cene kontrolera i mesečne pretplate na korišćenje Smart Watering aplikacije.

Smart START
9 €/mes
490 €
Daljinska kontrola i nadzor.
Jednostavan za montažu i za korišćenje. Omogućava programiranje navodnjavanja na klik i praćenje toka navodnjavanja. U cenu je uključen kontroler i senzor protoka.
GPRS konekcija
4 zone navodnjavanja
neograničen broj programa
signal o protoku
obaveštenja u realnom vremenu
istorijat
merenje vlažnosti zemljišta
analitika
vise parcela *
merenje temperature i vlažnosti vazduha
integracija sa meteo stanicama
auto režim **
PORUČI
Smart PRO Plus
19 €/mes
1390 €
Daljinska kontrola i nadzor sa merenjima od interesa.
Kontroler koji upravlja navodnjavanjem 16 zona i omogućava priključivanje dodatnih senzora za potpunu automatizaciju navodnjavanja.
GPRS konekcija
16 zona navodnjavanja
neograničen broj programa
signal o protoku
obaveštenja u realnom vremenu
istorijat
merenje vlažnosti zemljišta
analitika
vise parcela *
merenje temperature i vlažnosti vazduha
integracija sa meteo stanicama
auto režim **
PORUČI

 

Korisnik je u obavezi da nabavi DATA (Internet) SIM karticu i da redovno dopunjuje kredit kako bi kartica bila aktivna.

* iz aplikacije se može kontrolisati više fizički odvojenih parcela, a na svaku od njih mora biti instaliran po jedan Smart Watering kontroler

** automatski režim omogućava potpunu automatizaciju navodnjavanja zadavanjem parametara vlažnosti zemljišta koje aplikacija sama održava u zadatom opsegu

Ukoliko imate neka druga pitanja kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili na broj telefona, stojimo na raspolaganju za sva Vaša pitanja.