PREDNOSTI

Konkretne koristi od korišćenja automatizacije navodnjavanja i daljinske kontrole: manje radne snage, smanjena mogućnost ljudske greške, upravljanje sa mobilnog telefona, ušteda vremena, ušteda novca, kontrolisana proizvodnja, bolji prinosi. Autonomno navodnjavanje omogućava samostalan rad sistema za navodnjavanje bez intervencije čoveka.