MOBILNA APLIKACIJA

Smart Watering mobilna i web aplikacija omogućava daljinsku kontrolu navodnjavanja sa mobilnog telefona ili računara bez odlaska na parcelu.

Kako sistem funkcioniše možete detaljnije pogledati u brošuri koja se može preuzeti ovde.

smart-watering-srp-high-res

Smart Watering aplikacija nudi sledeće mogućnosti:

-programiranje navodnjavanja sa mobilnog telefona ili računara bez odlaska na parcelu
-praćenje vlažnosti zemljišta parcele
-kontrola više parcela sa jednog mesta
-uvid u vremensku prognozu
-ciklusno zalivanje parcele po segmentima*
-mogućnost kontrole više zona zalivanja**
-daljinsko doziranje prihrane kroz navodnjavanje
-alarm o nestanku električne energije
-alarm o niskoj vlažnosti zemljišta
-alarm o nivou vode
-alarm o mrazu
-dnevni, sedmični i mesečni izveštaj o vlažnosti zemljišta
-izveštaj o količini vode koji je biljka dobila tokom zalivanja
-dnevnik prihrane
-istorijat zalivanja

Za detaljnije specifikacije i cene sistema kliknite ovde.

*ukoliko nemate dovoljnu količinu vode da kompletu parcelu zalivate odjednom, parcela se može podeliti na više zona. Tako će se zalivati deo po deo parcele, jedan za drugim.
**ako na parceli imate više različitih kultura koje uzgajate a svaka od njih zahteva različitu količinu vode možete programirati trajanje navodnjavanja svake kulture odvojeno.