PONUDA

Iz ponude izdvajamo četiri sistema za daljinsko navodnjavanje od kojih svaki kontroliše pumpu određen broj zona. Svi sistemi imaju mogućnost ciklusnog zalivanja, jednom komandom se ciklusno kontrolišu sve zone ili programiranje pojedinačno po zonama.

Kontrola do 4 zone
390 €
Kontroliše do 4 zone zalivanja i može da uključuje glavnu pumpu i pumpu za prihranu.
Daljinsko upravljanje
Uključivanje i isključivanje putem SMS poruke
Programiranje trajanja zalivanja SMS porukom
Mogućnost ciklusnog zalivanja po zonama
Mogućnost programiranja svake zone posebno
Daljinsko uključivanje glavne pumpe
Daljinsko uključivanje pumpe za prihranu
Uvid u stanje kredita na SIM kartici
Uvid u stanje sistema putem SMS poruke
Promena broja sa kog se vrši upravljanje
Mogućnost kontrole sa više brojeva
2 godine garancije
KONTAKT
Kontrola do 8 zona
490 €
Kontroliše do 8 zona zalivanja i može da uključuje glavnu pumpu i pumpu za prihranu.
Daljinsko upravljanje
Uključivanje i isključivanje putem SMS poruke
Programiranje trajanja zalivanja SMS porukom
Mogućnost ciklusnog zalivanja po zonama
Mogućnost programiranja svake zone posebno
Daljinsko uključivanje glavne pumpe
Daljinsko uključivanje pumpe za prihranu
Uvid u stanje kredita na SIM kartici
Uvid u stanje sistema putem SMS poruke
Promena broja sa kog se vrši upravljanje
Mogućnost kontrole sa više brojeva
2 godine garancije
KONTAKT
Kontrola do 12 zona
690 €
Kontroliše do 12 zona zalivanja i može da uključuje glavnu pumpu i pumpu za prihranu.
Daljinsko upravljanje
Uključivanje i isključivanje putem SMS poruke
Programiranje trajanja zalivanja SMS porukom
Mogućnost ciklusnog zalivanja po zonama
Mogućnost programiranja svake zone posebno
Daljinsko uključivanje glavne pumpe
Daljinsko uključivanje pumpe za prihranu
Uvid u stanje kredita na SIM kartici
Uvid u stanje sistema putem SMS poruke
Promena broja sa kog se vrši upravljanje
Mogućnost kontrole sa više brojeva
2 godine garancije
KONTAKT
Kontrola do 16 zona
890 €
Kontroliše do 16 zona zalivanja i može da uključuje glavnu pumpu i pumpu za prihranu.
Daljinsko upravljanje
Uključivanje i isključivanje putem SMS poruke
Programiranje trajanja zalivanja SMS porukom
Mogućnost ciklusnog zalivanja po zonama
Mogućnost programiranja svake zone posebno
Daljinsko uključivanje glavne pumpe
Daljinsko uključivanje pumpe za prihranu
Uvid u stanje kredita na SIM kartici
Uvid u stanje sistema putem SMS poruke
Promena broja sa kog se vrši upravljanje
Mogućnost kontrole sa više brojeva
2 godine garancije
KONTAKT

 

Brosuru sa detaljima o svakom od sistema mozete preuzeti ovde.

Detaljne specifikacije sistema možete pogledati klikom na stranicu daljinsko navodnjavanje. Ovde je do detalja objašnjeno šta sistem nudi i kako radi.

Ukoliko imate neka druga pitanja kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili na broj telefona, stojimo na raspolaganju za sva Vaša pitanja.

Ako imate posebne potrebe, sistem se može prilagoditi shodno tim potrebama, kontaktirajte nas i dajte nam Vaš predlog, a mi ćemo ga razmotriti i odgovoriti u najkraćem mogućem roku.